ปลาขี้ตัง spotted scat

ปลาขี้ตัง

ปลาขี้ตัง

ปลาขี้ตัง หรือ ปลาตะกรับ จะมีรูปร่างสั้น ด้านข้างแบนและกว้างมาก หัวทู่ ปากเล็ก หางมน เกล็ดเป็นแบบสากขนาดเล็กสีพื้นลำตัวมีสีแตกต่างกันอย่างมาก มีลายดูคล้ายกับเสือดาว ครีบต่างๆมีสีเหลืองอ่อนอมเทา กินอาหารได้ทั้งพืชน้ำและสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก พฤติกรรมที่น่าสนใจก็คือ ปลาตะกรับมีการรวมฝูงเพื่อแสดงอาณาเขตทำให้มันกินพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กได้ในบริเวณที่กว้าง…

ผึ้ง แมลง ไฟลัมอาร์โธรพอด

ผึ้งอยู่เป็นฝูง

ผึ้งอยู่เป็นฝูง จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมอาร์โธรพอด จัดเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่อาศัยรวมกันอยู่เป็นฝูง ส่วนใหญ่จะออกหาอาหารเป็นน้ำหวานจากเกสรของดอกไม้ เป็นประโยชน์ต่อพืชในการผสมพันธุ์ ผึ้งทำงานกันเป็นระบบ มีผึ้งนางพญาเป็นหัวหน้าใหญ่

มนุษย์รู้จักผึ้งมานาน เจ็ดพัน ปีแล้ว ฟาโรห์เมเนสของอียิปต์โปรดให้ผึ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งอาณาจักรของพระองค์ คาดว่าผึ้งมีมากกว่า 30,000 ชนิด มากกว่ามนุษย์, ปลา และสัตว์เลื้อยคลานรวมกันเสียอีก…

วัว สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ที่สุด

วัว Bovinae

วัว Bovinae

วัว Bovinae สัตว์มีกีบเท้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ชนิดที่สามัญที่สุด เป็นชนิดที่แพร่หลายที่สุดใน

สกุล Bos และถูกจำแนกเป็นกลุ่มอย่างกว้างขวางที่สุดว่า Bos primigenius ถูกเลี้ยงเป็นปศุสัตว์เพื่อ

เอาเนื้อ นมและผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ และเป็นสัตว์ลากเทียม ผลิตภัณฑ์อื่นจากวัวมีหนังและมูลเพื่อใช้

เป็นปุ๋ยคอก เชื้อเพลิง ในบางประเทศ อย่างเช่น อินเดีย วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ จากบรรพบุรุษวัวที่เป็น

สัตว์เลี้ยงเพียง แปดสิบ ตัว ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีเมื่อราว 10,500 ปีก่อน มีการประเมินว่า

ปัจจุบันมีวัว หนึ่งพันสามร้อยล้านตัวทั่วโลก…

ค่างห้าสี Red-shanked douc

ค่าง5สี Red shanked douc

ค่าง5สี Red shanked douc อยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับวานร เป็นค่างที่มีสีสันต่าง ๆ ห้าสีตามชื่อ

ตัวและหัวมีสีเทา แต่ตรงหน้าผากมีสีดำออกแดง หนวดเคราสีขาว หางและก้นสีขาว ผิวหน้าสีเหลือง หน้าแข้งสีแดง ได้ชื่อว่าเป็นค่างที่มีความสวยที่สุดในโลก มีความยาวลำตัวและหางรวมกัน 53-63 เซนติเมตร จัดอยู่ในบัญชีแดงของ สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

เป็นตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียราวสองเท่า และมีขนเป็นพู่ที่เอวทั้งสองข้าง ซึ่งตัวเมีย มีนิสัยเงียบขรึมขี้อาย ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง พบในพรมแดนระหว่างประเทศลาวและเวียดนาม

อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นลึกและป่าที่ราบสูงซึ่งมีความสูง สองร้อย -หนึ่งพันสี่ร้อย เมตร จากระดับน้ำทะเล อาหารหลักได้แก่ ดอกไม้ ยอดอ่อนของใบไม้ แมลง รวมทั้งผลไม้บางชนิด จากการศึกษาพบว่าค่างห้าสีสามารถกินอาหารได้ถึง สี่ร้อยห้าสิบ ชนิด

อยุ่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ราว สี่-ห้า ตัว การสืบพันธุ์ไม่แน่นอน ตั้งท้องประมาณ หนึ่งร้อยเก้าสิบหก วัน หรือ เจ็ด เดือนครึ่ง ออกลูกครั้งละ หนึ่ง ตัว โดยลูกค่างจะมีสีคล้ายตัวเต็มวัยแต่ซีดกว่าเล็กน้อย ในสถานที่เลี้ยง สวนสัตว์ดุสิตในประเทศไทยเป็นสถานที่แรกที่สามารถเพาะขยายพันธุ์ค่างห้าสีได้เป็นแห่งแรกในโลก…

ลิงบาบูน baboon วงศ์ลิงโลกเก่า

ลิงบาบูน baboon

ลิงบาบูน baboon

ลิงบาบูน baboon เป็นสกุลของลิง ในวงศ์ลิงโลกเก่า Cercopithecidae สกุลหนึ่ง ใช้ชื่อสกุลว่า Papio

เป็นลิงที่จัดได้ว่ามีขนาดใหญ่ แขนและขายาวเท่ากัน ทำให้สามารถเดินด้วยขาทั้ง สี่ ข้างได้เป็นอย่างดี ขณะที่ส่วนหางที่สั้น และร่างกายที่กำยำแข็งแรง ทำให้วิ่งได้รวดเร็วพอ ๆ กับม้า ลิงบาบูนส่วนมากจะหากินและอาศัยบนพื้นดินมากกว่าขึ้นต้นไม้ แถบที่โล่งกว้างมากกว่าที่รกชัฏ โดยจะขึ้นต้นไม้ในตอนนอนเท่านั้น ถ้าหากินในเวลากลางวัน จะมีลักษณะเด่น คือ มีใบหน้ายาวเหมือนสุนัข และมีฟันเขี้ยวที่แข็งแรงและยาวโง้งนั่นเอง…

วาฬสีน้ำเงิน

วาฬสีน้ำเงิน Blue whale

วาฬสีน้ำเงิน Blue whale

วาฬสีน้ำเงิน Blue whale เป็นวาฬบาลีน และถือเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วาฬสีน้ำเงินที่ตัวขนาดกลาง ๆ จะยาวประมาณ สามสิบ กว่าเมตร แต่หากขนาดเล็กจะมีความยาวน้อยกว่า สามสิบ เมตร

(คือ วาฬสีน้ำเงินแคระ หรือ B. m. brevicauda)ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมีความยาว ห้าสิบหก เมตร วัดความยาวของช้างในปัจจุบันที่นำความยาวของช้างมาต่อกันจำนวนแปดเชือก(ช้างบางสาย

พันธุ์ในปัจจุบันสามารถยาวได้ถึง เจ็ด.สี่ เมตรหรือ เจ็ด.ห้า เมตร) น้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ ประมาณ หนึ่งร้อย –สองร้อย ตัน เฉพาะลิ้นก็มีน้ำหนักเกือบเท่าช้างหนึ่งตัว หัวใจมีขนาดเท่ารถยนต์หนึ่งคัน และเส้นเลือดบางเส้นกว้างขนาดที่มนุษย์พอจะลงไปว่ายน้ำได้ และครีบหางก็มีขนาดกว้างกว่าปีกของ

เครื่องบินโดยสารขนาดเล็ก ซึ่งจัดเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมา ที่มีขนาดใหญ่กว่าไดโนเสาร์ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก…

เสือดาวหิมะ snow leopard, ounce

เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ

เสือดาวหิมะ เป็น สัตว์ในวงศ์ Felidae ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์

เดิมทีเสือดาวหิมะ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Uncia โดยใช้มาตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ สามสิบ แต่จากการศึกษาด้านจีโนไทป์พบว่าอยู่ในสกุล Panthera เช่นเดียวกับเสือใหญ่หลายชนิด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และถูกจำแนกออกเป็น 2 ชนิดย่อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามความแตกต่างทางพันธุกรรมของทั้ง สอง ชนิดนี้ยังไม่ได้รับการตัดสิน

มีขนยาวหนาแน่น สีพื้นเทาอมเหลือง บริเวณสีข้างจะอมเหลืองจาง ๆ มีลายดอกเข้มทั่วตัวคล้ายเสือดาว ช่วยให้ดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่อาศัยซึ่งเป็นภูเขาหินและหิมะปกคลุม ลายดอกบริเวณหลังและสีข้างมีขนาดใหญ่ ส่วนบริเวณหัวและขาเป็นลายจุดขนาดเล็ก บริเวณคาง อก และท้องเป็นสีขาวปลอดไม่มีลาย ลายในบริเวณหลังและสีข้างจะจางกว่าบริเวณอื่นๆ ต่างจากเสือลายจุดชนิดอื่นที่มักมีลายที่หลังเข้มกว่า หางด้านบนเป็นวงสีดำ ด้านล่างของหางเป็นจุดจาง ๆ เปรียบเทียบลายดอกของเสือดาวหิมะกับของเสือดาวแล้ว ดอกของเสือดาวหิมะจะห่างกันมากกว่า ไม่คมชัดเท่า

มีกล้ามเนื้อหน้าอกและหัวไหล่ที่แข็งแรง อุ้งเท้ากว้างแข็งแรงและปกคลุมด้วยขน ช่วยให้เพิ่มพื้นที่ผิวและกระจายน้ำหนักตัวลงบนหิมะ อย่างสม่ำเสมอ ช่วยปกป้องอุ้งเท้าจากความเย็นของหิมะได้ดี มีโพรงจมูกใหญ่ มีลักษณะพิเศษช่วยให้อากาศที่เย็นเปลี่ยนเป็นอุ่น ก่อนจะสูดหายใจเข้าไปในปอด และมีหางยาวที่ขนฟูสามารถพันรอบตัวเพื่อป้องกันความหนาวได้เหมือนผ้าพันคอ…

เต่าปูลู เต่าน้ำจืด Platysternon megacephalum

เต่าปูลู เต่าน้ำจืด

เต่าปูลู เต่าน้ำจืด

เต่าปูลู เต่าน้ำจืด กินเนื้อเป็นอาหารชนิดหนึ่ง ในสกุล Platysternon วงศ์ Platysternidae ซึ่งมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในวงศ์และสกุลนี้

รูปร่างที่แปลกไปจากเต่าชนิดอื่น ๆ คือ มีหัวที่โต ปากงุ้มแหลม เล็บที่ทั้ง สี่ ข้างแหลมคมมาก มีหางที่ยาวมาก และไม่สามารถหดหัวเข้ากระดองที่เรียวยาวได้ เป็นเต่าที่พบในลำธารน้ำตกบนภูเขาสูง ป่าดิบชื้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนบนที่ติดกับตอนใต้ของประเทศจีน…

ไส้เดือนทะเล สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลอยู่ในไฟลัมสัตว์พวกหนอนปล้อง

โพลีคีท ไส้เดือนทะเล

โพลีคีท ไส้เดือนทะเล

โพลีคีท ไส้เดือนทะเล เป็นสิ่งมีชีวิตพื้นทะเลอยู่ในไฟลัมสัตว์พวกหนอนปล้อง ลักษณะที่เด่นชัด ก็คือ

การมีเดือย หรือก้าน ในแต่ละปล้องเป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ โพลีคีท โดย poly นั้นหมายถึง

มาก และ setae หรือ chaete หมายถึง ขนแข็ง ลำตัวของไส้เดือนทะเลยังมีรยางค์สองข้างของแต่ละ

ปล้อง เรียกว่า พาราโพเดียม งอกออกมาจากผนังด้านข้างของปล้อง ปล้องละ หนึ่ง คู่ ลักษณะเป็น

สอง พู ประกอบไปด้วยพูด้านบนหรือด้านหลัง เรียกว่า โนโทโพเดียม

ทากทะเล สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่มีเปลือกห่อหุ้มลำตัว

ทากทะเล สีสวยสดงดงาม

ทากทะเล สีสวยสดงดงาม

ทากทะเล สีสวยสดงดงาม ลักษณะเด่น ก็คือ ไม่มีเปลือกห่อหุ้มลำตัว เพราะเปลือกลดรูปจนมีขนาดเล็กคลุมตัวไม่มิด หรือเรียกได้ว่าไม่มีเปลือกเลย ทากทะเลส่วนใหญ่มีสีสวยสดงดงาม

ในบางชนิดมีหลายสีบนตัวเดียวกัน และสามารถปรับสีของตัวให้เข้ากับสภาพของแหล่งอาศัย สีที่ฉูดฉาดของทากทะเล จึงทำให้สัตว์อื่นหลีกเลี่ยงที่จะกินเป็นอาหาร เพราะเจ้าทากทะเลสร้างสารเคมีที่เป็นพิษสะสมไว้ตามผิว

เพื่อที่จะป้องกันตัว บางชนิดมีอวัยวะช่วยหายใจอยู่ทางด้านบนของหัวหรือลำตัว ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นเส้น หรือเป็นกระจุก หรือเป็นแผ่น หรือคล้ายเขา เป็นสัตว์ที่ไม่มีตาสำหรับการมองเห็น ส่วนมากอาศัยอยู่ในแนวปะการัง และบริเวณใกล้เคียง กินอาหารจำพวกสาหร่าย, ฟองน้ำ, ดอกไม้ทะเล, ปะการังอ่อน, กัลปังหา และเพรียงหัวหอม ซึ่งทั่วโลกพบประมาณ 2,000 ชนิด ในน่านน้ำไทยสำรวจพบประมาณ 100 ชนิด อย่างเช่น ทากเปลือย

 

ทากทะเล สีสวยสดงดงาม