วัว สัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ ที่สุด

วัว Bovinae

วัว Bovinae

วัว Bovinae สัตว์มีกีบเท้าที่เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ชนิดที่สามัญที่สุด เป็นชนิดที่แพร่หลายที่สุดใน

สกุล Bos และถูกจำแนกเป็นกลุ่มอย่างกว้างขวางที่สุดว่า Bos primigenius ถูกเลี้ยงเป็นปศุสัตว์เพื่อ

เอาเนื้อ นมและผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ และเป็นสัตว์ลากเทียม ผลิตภัณฑ์อื่นจากวัวมีหนังและมูลเพื่อใช้

เป็นปุ๋ยคอก เชื้อเพลิง ในบางประเทศ อย่างเช่น อินเดีย วัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ จากบรรพบุรุษวัวที่เป็น

สัตว์เลี้ยงเพียง แปดสิบ ตัว ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีเมื่อราว 10,500 ปีก่อน มีการประเมินว่า

ปัจจุบันมีวัว หนึ่งพันสามร้อยล้านตัวทั่วโลก…